Eas Dubh na Eigheachd (Black Notch), Beinn Alligin

May 26, 2011